Διεύθυνση: Κολλέγιο Ρόδου
Τηλ: +30 6971696644
email: rhodes.penguins@gmail.com